НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Анализа на перформансот на компаниите ко-финансирани од ФИТР

Анализа на перформансот на компаниите ко-финансирани од ФИТР

Последните анализи за состојбата со перформансите на Проектите во државава, финансирани од ФИТР Програмата, покажуваат рапидно зголемени позитивни перформанси.

Бројките покажуваат дека нашите корисници бележат рапидно подобрени перформанси. Дознајте повеќе од целосната анализа направена во 2021 година.

Дознајте повеќе од целосната анализа направена во 2021 година. https://fitr.mk/

 

 

 

Проектот е имплементиран од: