НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Снежана Лазаревска – доктор на науки, сопственик на Ласер Мед –Центар за физикална и кинезитерапија.

Тајната на успехот со Снежана Лазаревска – доктор на науки, сопственик на Ласер Мед –Центар за физикална и кинезитерапија.

Проектот е имплементиран од: