НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Павлина Шикалеска- филигранистка -Ателје ПС Филигрее

Проектот е имплементиран од: