НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Данче Наумовска – Студио Копер Арт од Охрид

Проектот е имплементиран од: